Droga_Istota_strona_NET

Zapraszam do naukowej analizy pojęć duchowych

„Ta strona prezentuje niezwykle ważne tematy dotyczące człowieka, z uwzględnieniem tkwiącej w nas wieczności. Wiedza tutaj zamieszczona nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest rezultatem logicznej analizy wzorowanej na sposobie pracy naukowców. Dotyczy ogólnej wiedzy o świecie, o możliwości istnienia Boga i o podstawowych zjawiskach religijnych. Tematy tu zebrane próbują w wielkim skrócie odpowiedzieć na aktualne pytania dotyczące naszej tożsamości, sensu życia człowieka oraz istnienia świata duchowego. Prowokują one kolejne pytania o istnienie zła i o obecny stan ludzkości. Niektórych będzie interesowało również pytanie o koniec świata. Podejmę zatem próbę odpowiedzenia na wszystkie te pytania.” – Janusz Mazur

Poniżej znajduje się spis wszystkich tematów na tej stronie!

(naciśniecie niebieskiego linku wyświetla treść każdego tematu)

ISTOTA – strona główna - ISTOTA

Wprowadzenie Wizja Wszechrzeczy 

 

Essenceizm - system analityczno-badawczy

więcej o tym systemie na stronie: www.essenceizm.pl po polsku) oraz

 www.essenceism.com  (po angielsku)

 

Tematy podstawowe – Bóg i człowiek:

0.  Bóg i człowiek - Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę

                                                Kim jest Bóg?          Gdzie jest Bóg?

1.  Kim jest człowiek - Człowiek - osobna kategoria bytu

 

2. Nie jesteśmy zwierzętami – Strona fizyczna i duchowa człowieka

 

3.  Wieczność w człowieku – Czego dotyczy nasza wieczność?

 

4.  Byt Pierwoistny - W poszukiwaniu Nieskończoności

 

5.  Bóg jako Centrum - Pozycja Boga wobec wszechrzeczy

 

6.  Osobowość Boga - Obraz Boga dla człowieka

 

7.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Źródło istnienia

 

8.  Bóg wobec nauki - Bóg a nauka

 

8.  Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Rodzic i Uczestnik ewolucji

 

9.  Bóg jako Źródło i Początek Wszechrzeczy - Dwoistość stworzenia

 

10. Człowiek – Istota wieczna - Definiowanie człowieka

 

11. Człowiek wobec wszechrzeczy - Człowiek a wszechstworzenie

 

12. Człowiek a inne byty - Kim są inne istoty duchowe 

 

13. Serce Boga - Próbuję zrozumieć Serce Boga

 

14. Początek ludzkości  - Wizja naukowa czy obraz z Ogrodu Eden?

 

15. Model dla zrozumienia Boga  - Jak poznać Boga wyobraźnią?

 

16. Futurystyczna wizja wszechświata  – Nowa wizja wszechświata 

 

Tematy ważne – Dobro i zło:

0.  Wprowadzenie

 

1.  Początek zła - Istnienie zła i jego Centrum

 

2.  Centrum zła - Tożsamość Szatana

 

3.  Świat bez zła a obecny świat - Gdzie właściwie teraz żyjemy?

 

4. Koniec świata - Strach przed końcem świata i wiecznym piekłem

 

5.  Bóg a obecny świat - Zrozumieć świat z punktu widzenia Boga

 

6.  Prawdziwy Bóg nie zna zła - Prawdziwy Bóg nie zna zła

 

7.  Sens życia człowieka - Poszukiwanie celu i sensu życia człowieka

 

8.  Sens duchowej historii ludzkości - Sens dziejów ludzkości

 

9.  Za kulisami historii świata - Polityczny przebieg historii świata

 

10. Jezus Chrystus - Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa

 

11. Jezus Chrystus – Samotny Odkupiciel - Samotność Jezusa

 

12. Tajemnice Ducha Św. i Jezusa Chrystusa - Jezus i Duch Święty

 

13.  Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Analiza tych zjawisk

 

14. Biblia dla współczesnychMoja postawa wobec Biblii

 

15. Zbawienie świata - Warunki zbawienia świata?

 

16. Odpowiedzialność za zbawienie świata - Rola Boga, ludzi i aniołów

 

17. Reinkarnacją a zbawienie - Propozycja wobec reinkarnacji i zbawienia

 

18. Zbawienie osobiste - Jak próbować uwolnić się z piekła?

 

19. Czarny scenariusz dla ludzkości - Oby się nigdy nie sprawdził

 

Tematy ważne – Duchowość i wiara:

0.  Wprowadzenie – Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę

 

1.  Świat duchowy - Zasady funkcjonowania świata duchowego

 

2.  Świat duchowy obecnie - Relacja świata duchowego z fizycznym

 

3.  Świat duchowy – tło konfliktów - Zrozumienie konfliktów duchowych

 

4.  Człowiek wobec śmierci - Przed wejściem do świata duchowego

 

5. Ważny problem moralny - Ważny problem ludzi wobec Boga

 

6. Wnioski z różnych religii - Wnioski z różnych poglądów religijnych

 

7.  CudaCzy cuda są potrzebne do podbudowania wiary?

 

8. Wnioski z poruszanych tematówPosumowanie tematów

 

9.  Kompendium tematyczne

 

10. Kompendium alfabetyczne  

 

11. Krótkie wyjaśnienie treści strony

 

Tematy osobiste:

0.  Tematy osobiste - Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę

 

1.  Osobiste koncepcje zrozumienia Boga - Osobistej wizja Boga

 

2.  Pomoc Boża i modlitwa - Zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę

 

3.  Człowiek wobec wiary w Boga - Odnaleźć Boga w swoim życiu

 

4.  Słowa do wierzących - Do ludzi wierzących w Boga

 

5.  List do Ojca Niebieskiego - Wyrażanie miłości do Boga

 

6.  Przeszkody w zrozumieniu Boga - Nie dostrzeganie Boga?

 

7. Czas dyskusji - gdy każde słowo jest ważne - Drogi do Boga

 

8.  Otwarcie na wiedzę duchową - Jak opisywałem te tematy

 

9. Poszukiwania i pytania – Czego jeszcze poszukuję?

 

10. Miłość i przyjaźń - Krótko o miłości, przyjaźni i samotności

 

11. Moja droga do Boga Chwila wspomnień...

 

12. Marzenie o idealnym świecie - Miałem sen…

 

Kompendium alfabetyczne

 

Artykuły z tej strony internetowej można otrzymać od autora w formie plików *pdf.

Dotyk wieczności - to tytuł książki, która jest skrótem tej strony.

Wydawaniem i dystrybucją moich książek w wersji elektonicznej i zwykłej zajmuje się Wydawnictwo Literackie Białe Pióro.

W powyższym linku znajduje się spis treści tej książki i kontakt z jej autorem:

Bezpośredni adres emailowy autora:  janusz.m@istota.net,

lub kontakt telefoniczny:  kom. +48 696 027 040 - Janusz Mazur

Image_0

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Mój poziom wiedzy naukowej nie ma charakteru akademickiego. Jest to raczej poziom pilnego studenta nauk przyrodniczych, a szczególnie fizyki. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

Nie utożsamiam się z żadną istniejącą religią, kościołem czy wyznaniem. Moje poglądy religijne wynikają przede wszystkim z poszukiwań uniwersalnej prawdy w wierzeniach religijnych. W tym opracowaniu korzystałem często z mojego doświadczenia życiowego, z moich przemyśleń i ze  skupienia się nad problemami ludzi wokół mnie. Z tych wszystkich przeżyć duchowych wyciągałem logiczne wnioski  i robiłem z nich notatki przez wiele lat. Teraz prezentuję owoce mojej pracy.

W tym opracowaniu nie powołuję się na żadne autorytety, opinie lub dzieła światowych autorów. Przeczytałem dziesiątki prac naukowych, stron internetowych i książek religijnych. Nie cytuję ich poza jednym wyjątkiem. Jest nim Biblia. Również i w tym przypadku ograniczam liczbę cytowanych fragmentów do kilkudziesięciu.

Zapewniam jednak, że w żadnym miejscu mojego opracowania nie wykorzystałem bezpośrednio niczyich poglądów. Jestem wdzięczny różnym autorom opracowań, które przeczytałem, za podsunięcie mi różnych pomysłów i analizowanie ważnych dla mnie tematów. Wiele z tych myśli inspirowało mnie do ciągłego poszukiwania właściwych rozwiązań. Jednak zdecydowana większość zawartych w tym tekście poglądów pochodzi całkowicie ode mnie. Tym oświadczeniem pragnę podziękować wszystkim, którzy mieli jakikolwiek wpływ na ukształtowanie się moich poglądów.

Uwaga: autor na życzenie czytelnika wysyła bezpłatnie elektroniczne wersje swoich czterech książek:

"Essenceizm 1 – Bóg nie jest z tego świata"-

(175 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie Boga,

"Essenceizm 2 – My jesteśmy z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie człowieka,

"Essenceizm 3 – Zło jest z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie zła,

"Essenceizm 4 – Wizja nie z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie zbawienia.

"Essenceizm 5 – Wieczność nie jest z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie wieczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wieczności”