Duchowość i wiara

IOkladka Essenceizm 7_Miłość z tego i nie z tego świata

Pytanie o Stwórcę, pytanie o religię, pytanie o wiarę – część 2

Tematy przedstawione w tym dziale do dyskusji odnoszą się do różnych religii, a szczególnie do religii chrześcijańskiej i mają na celu sprawdzenie, jak rozumiemy poszczególne pojęcia z tej dziedziny życia oraz jaki jest ich wpływ na nasze życie codzienne.

Nasz stosunek do Boga nie powinien polegać na ciągłym sprawdzaniu, czy nie popełniliśmy czegoś sprzecznego z Jego przykazaniami, przez co odczuwamy wyrzuty sumienia i czujemy się grzesznikami. To sprawdzanie najczęściej wynika tylko z istnienia przepisów w różnych religiach, które próbują nas dyscyplinować do konkretnego postępowania. Nie twierdzę, że przykazania i nakazy religijne są całkowicie zbędne. W otaczającej nas nieczęsto złej rzeczywistości, mogą być wytycznymi prawidłowego postępowania (na przykład przebaczania innym ich złego postępowania, które spowodowało u nas poczucie krzywdy).  Jednak wszelkie przymusy i nakazy tylko oddalają nas od Boga, a szczególnie osłabiają naszą miłość do Niego. Tymczasem miłość Stwórcy do nas powinna być bezwarunkowa, co staram się wykazać w tym opracowaniu.

Ścisłe trzymanie się przepisów i wytycznych religijnych nie oznacza automatycznie, że wierzymy w Stwórcę. Jeżeli fizycznie wejdziemy do budynku kościelnego lub do jakieś innej świątyni, to nie będziemy ani bliżej Stwórcy, ani sami nie będziemy bardziej święci, choć jest wielu ludzi, którzy tak to odbierają.

Chciałbym także prosić wszystkich, aby nie szufladkowali innych ludzi. Na przykład: ten jest ateistą, ten drugi jest protestantem, tamten jest materialistą, jeszcze inny ortodoksyjnym żydem. Podkreślanie takich podziałów natychmiast tworzy „mury” między ludźmi i uniemożliwia bliskie więzi między nimi.

Po co to robić?

Przecież każdy z nas jest inny. Każdy wygląda inaczej, każdy ma inny głos i w ogóle fizycznie każdy jest jedyny w swoim rodzaju. Jeszcze bardziej inni jesteśmy, jeśli chodzi o nasze charaktery i uczucia. Zatem każdy z nas jest unikalny, niepowtarzalny i, jak przedtem to stwierdziłem, jedyny w swoim rodzaju.

Nie zdziwiłbym się więc, gdyby każdy z nas miał swoje własne, unikalne, wyobrażenie o Bogu, swoje własne zrozumienie Jego istnienia i swój własny intymny stosunek do Niego.

Również całkowity brak wiary w Boga nie powinien być czymś nadzwyczajnym, bo taki stan wpisuje się właśnie w tę inność każdego z nas.

Przystępując do analizy tematów na tej stronie najlepiej uwolnić się od wszystkich tego typu barier.

W tym dziale znajdują się następujące tematy:

 

"Świat duchowy - zasady" - 

 

"Świat duchowy obecnie" -

 

"Świat duchowy – tło konfliktów" -

 

"Człowiek wobec śmierci".

 

Ważny problem moralny

 

Wnioski z różnych religii

 

Cuda

 

Wnioski z poruszanych tematów

 

Kompendium alfabetyczne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wieczności”