Kontakt:

Autor - Janusz Mazur -

Bezpośredni kontakt e-mailowy: janusz.m@istota.net,

lub telefoniczny:  tel. +48 (22) 722 77 00

Opublikowałem dotychczas dziesięć książek poruszających tematy umieszczone na tej stronie:

1. "Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata" - zrozumienie Boga

2. "Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata" - zrozumienie człowieka

3. "Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata" - zrozumienie zła

4. "Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata" - zrozumienie świata

5. "Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata" - zrozumienie wieczności.

6. "Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata" zrozumienie misji religii

7. "Essenceizm 7 - Miłość z tego i nie z tego świata" - zrozumienie działania Pierwoistnej Siły Miłości

8. "Essenceizm 8 - Rzeczywistość z tego i nie z tego świata" - zrozumienie naszej rzeczywistości

9. "Zarys Teorii Wiecznego Istnienia" - broszura wprowadzająca teorię

10. "Teoria Wiecznego Istnienia" - treść teorii wiecznego istnienia

11. "Prawdziwy Bóg nie zna zła" - broszura analizująca zło

12. "Dotyk nadziei" - powieść beletrystyczna typu science-fiction

13."Dotyk wieczności" - nowoczesna analiza pojęć religijnych

oraz broszura: “Jak właściwie rozumieć demokrację?

 

Książki o essenceizmie wysyłam bezpłatnie w formie plików *pdf po otrzymaniu e-maila z taką prośbą.

Wydawnictwo Literackie Białe Pióro w formie pliku pdf. oferuje wymienioną powyżej książkę „Dotyk wieczności”, której wiele tematów jest treścią tej strony,

to Wydawnictwo oferuje również moją powieść science-fiction p.t. „Dotyk nadziei”, także w formie “papierowej”.

Treść opracowań dotyczących essenceizmu znaduje sie na stonach:

po polsku:  www.essenceizm.org

po angielsku: www.essenceism.org

Zapraszam zatem do przejrzenia moich stron internetowych o charakterze

popularno-naukowym, które wyjaśniają moją Teorię wiecznego istnienia:

po polsku:  www.essenceizm.pl

po angielsku: www.essenceism.com

 

Moje wyjaśnienie

To, co ja przedstawiam na moich stronach internetowych oraz w moich książkach, ma tłumaczyć, że zdefiniowany przeze mnie Byt Pierwoistny stworzył świat według Swojej koncepcji. Jeżeli Jego przymioty są rzeczywiście takie, jakie zostały opisane w systemie essenceizm, to Jego koncepcja świata jest doskonała. Zatem nie może być przez Niego poprawiana i modyfikowana ze względu na postępowanie ludzi, a szczególnie ze względu na wytworzone przez nich zło. Inaczej mówiąc, niedoskonałe istoty nie mogą modyfikować doskonałego Stwórcy.

Świat stworzony przez Byt Pierwoistny został przy wsparciu aniołów oddany pod władzę ludzi, aby utworzyli oni na Ziemi doskonały świat, zwany „religijnie” Królestwem Niebieskim. Takie było od początku zadanie dla nas wszystkich i takie jest nadal. Ponieważ to ludzie i aniołowie zepsuli dobrą sytuację i powstał świat niezgodny z koncepcją Stwórcy, to tylko ludzie i aniołowie mają to naprawiać.

Piszę o tym wszystkim i zwracam uwagę, że Stwórca nie dokona naprawy naszego świata (zbawienia), zastępując Swym działaniem odpowiedzialność ludzi i aniołów. Inaczej musiałby się przyznać, że popełnił   wobec nas błędy, na przykład takie, że przekazał nam odpowiedzialność za rozwój Swego dzieła, jakim jest świat. Religie niepotrzebnie czekają, aż Sam Bóg dokona zbawienia, naprawiając zło w formie Sądu Ostatecznego lub w formie jakiegoś końca świata. To się nigdy nie stanie.

Miłość Boga oraz Jego Miłosierdzie nie ma tu nic do rzeczy. Mówienie o wszechmocy Stwórcy, to tylko  religijne formy ucieczki duchownych róznych religii od odpowiedzialności za zbawienie świata. To jest największy błąd wielu wyznań religijnych. Essenceizm jasno wykazuje, że Bóg nie może po nas sprzątać naszych brudów, czyli zło. On po prostu nie zna zła. Nie może też odbierać nam wolnej woli, poprawiając po nas złą rzeczywistość, którą ponoć z własnej woli ukształtowaliśmy.

W moich tekstach próbuję zasugerować sposoby na przywrócenie świata do koncepcji Stwórcy, wskazując, że muszą to zrobić ludzie prowadzeni przez Syna Bożego oraz wspierani przez aniołów. Rozszerzeniem wniosków z sytemu analitycznego essenceizm jest teoria wiecznego istnienia zamieszczona na stroniach:

po polsku:  www.essenceizm.org

po angielsku: www.essenceism.org

dodatkowe informacje:

po polsku:  www.essenceizm.pl

po angielsku: www.essenceism.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wieczności”