Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i mnie z tego świata”

 

Część 1 – Rzeczywiste dobro tego świata

1. Stan poza czasem i przestrzenią - punkt wyjścia

2. Byt Pierwoistny wyłonił z Siebie wszechświat

3. Ukierunkowana Energia twórcza

4. Działalność Bytu Pierwoistnego

5. Największe dzieło Stwórcy

6. Prawa świata duchowego

7. Pośrednia obecność Bytu Pierwoistnego

8. Miłość Stwórcy dedykowana ludzkości

9. Jednolita wiedza o rzeczywistości

 

Przekazuję wiedzę o wieczności

Najpierw, w formie systemu analitycznego o nazwie essenceizm, przekazuję wiedzę o wiecznym stanie poza czasem i przestrzenią. To znaczy, że określam wieczność w jej pierwoistnej postaci.

Następnie, w formie teorii wiecznego istnienia wynikającej z essenceizmu, przekazuję wiedzę o Wiecznym Bycie Pierwoistnym i o Jego koncepcji wieczności i doskonałości dotyczących życia człowieka.

Na wiedzę o Bycie Pierwoistnym składają się zwłaszcza Jego atrybuty. Oznaczają one Prawa tkwiące w Jego Osobowości, a także Pierwoistną Energię będącą materiałem twórczym. Na prezentowaną przez mnie wiedzę składają się także źródłowe przymioty Osobowości Bytu Pierwoistnego, czyli Jego Wola, Inteligencja i Uczuciowość ześrodkowane w Sercu. Uzupełniają je Jego podstawowe cechy, czyli Absolutność, Wieczność i Doskonałość.

W końcu pokazuję, że Jest Ojcem każdego z nas, gdyż obdarza nas przy narodzinach wieczną osobą duchową odzwierciedlającą Jego Osobowość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wizja wieczności  “ISTOTA”