Część 4 - Wizja wieczności dla człowieka i świata

Apel o zrozumienie wieczności

Teoria wiecznego istnienia ma uświadomić każdemu człowiekowi pozytywną wizję jego wiecznej przyszłości.
Chciałem w niej dostarczyć argumentów zapożyczonych od nauki, aby każdy mógł wyciągnąć właściwe wnioski dotyczące krótkiego ziemskiego życia człowieka w porównaniu z wiecznym życiem w stanie poza czasem i przestrzenią.

Niestety wiem, że na razie nauce trudno jest wyjaśnić ludzkości istnienie wieczności. W tej sytuacji teoria wiecznego istnienia przychodzi z pomocą nauce, biorąc na siebie rolę zastąpienia filozofii i teologii w badanej tematyce.

Dobrze by było, żeby filozofowie i teolodzy pomogli ludziom w zrozumieniu faktu, że są wieczni, a życie na Ziemi jest tylko krótkim, acz niezbędnym czasem przygotowania się do tej wieczności. Ten fakt mógłby bardzo zmienić postawę ludzi wobec życia. Niestety, na razie jest to tylko marzeniem, aby na skutek uświadomienia sobie swej wieczności ludzie pokochali się nawzajem, zaprzestali wszelkich złych działań oraz zaczęli żyć jak jedna wielka, kochająca się rodzina.

Część 4 - Wizja wieczności dla człowieka i świata

Rozdział 28. Warunki zrozumienia wieczności
Rozdział 29. Źródłowe argumenty za wiecznością
Rozdział 30. Wieczność od Stwórcy dla człowieka
Rozdział 31. Nauka pomaga zrozumieć wieczność
Rozdział 32. Wiedza o wieczności dla każdego
Rozdział 33. Wizja wieczności we wszechświecie
Rozdział 34. Wieczność człowieka i innych istot
Rozdział 35. Powody niezrozumienia wieczności
Rozdział 36. Poglądy, których nikt się nie spodziewał


Zakończenie - Najważniejsze ustalenia teorii wiecznego istnienia

 

 

 

 

 


 

 

 Wizja wieczności  “ISTOTA”