Rozdział 32

Wiedza o wieczności dla każdego

Teoria wiecznego istnienia stara się jak najprościej wyjaśnić, co to znaczy, że jesteśmy wieczni. Wstępnie, możemy zacząć od faktu, że to Byt Pierwoistny daje każdemu z nas przy urodzeniu osobę duchową. Jest ona wieczna, gdyż pochodzi bezpośrednio od swego Stwórcy. Zatem narodzenie się na Ziemi jest dla każdego człowieka początkiem jego wieczności.

Prezentując Byt Pierwoistny, moja teoria wykazuje, że Jego Rzeczywistość jest przeniknięta wiecznością. W takim razie Byt Pierwoistny jest naszą ostoją, to znaczy gwarancją pewności, że wszyscy bez wyjątku będziemy kiedyś żyli wiecznie w Jego Rzeczywistości.

Dzięki essenceizmowi, który przeprowadził szereg analiz i poszukiwań właściwego stanu przynależnego ludzkości, teoria wiecznego istnienia wprowadziła nowe, alternatywne wobec religii zrozumienie Boga jako Bytu Pierwoistnego. Jego cechy, atrybuty oraz przymioty stały się kluczem do zrozumienia zarówno przynależnej nam pierwotnie rzeczywistości, jak i tej, którą mamy obecnie. Najważniejsze dla nas jest to, że jako Stwórca, wyłonił ze Swej Wiecznej Osobowości nasze osobowości, które essenceizm określił jako wieczne osoby duchowe. Dzięki takiemu wynikowi analiz essenceizmu teoria wiecznego istnienia mogła ustalić, że wieczność jest udziałem każdego człowieka.

Z tego wynika, że życie każdego człowieka od chwili narodzenia jest drogą do wieczności. Z powyższego wynika, że nikt, a szczególnie żadna religia, nie ma prawa stawiania nam warunków, abyśmy mogli ją osiągnąć. Wieczność dla każdego człowieka jest bowiem bezwarunkowym darem od Stwórcy, który przekazał nam w momencie narodzenia. Zatem warto stale pamiętać, że początek życia każdego człowieka jest początkiem jego wieczności. Warto też mieć na uwadze, że życie fizyczne nie jest czekaniem na śmierć, ale dorastaniem do wieczności. Wyjaśniając to jeszcze dokładniej, warto wiedzieć, że od momentu narodzenia mamy cel życia w postaci rozwoju naszej osoby duchowej, którą powinniśmy doprowadzić do wieczności i doskonałości. Zatem za naszą wieczność jest odpowiedzialny Stwórca, ale doskonałość osobista jest już naszą odpowiedzialnością.

Reasumując, Stwórca w ramach odpowiedzialności dał każdemu z nas część samego Siebie w postaci naszej wiecznej osoby. My mamy ją doprowadzić do doskonałości, gdyż nie jesteśmy zwierzętami, ani aniołami, ani też żadnymi innymi Jego „produktami”. Byt Pierwoistny, dając nam wszystkie niezbędne warunki istnienia, chciał skłonić nas, abyśmy od początku życia mieli wiedzę, w jaki sposób mamy osiągać doskonałość. Dlatego przygotował koncepcję wszechświata, która jest dostosowana do tego zadania. Wszystko zatem jest przygotowane w celu samodzielnego osiągnięcia przez nas doskonałości.

Byt Pierwoistny jest „modelem” dla naszej osoby duchowej, która w czasie życia fizycznego jest jakby przedsionkiem stanu poza czasem i przestrzenią. Tak jak Byt Pierwoistny jest sednem stanu poza czasem i przestrzenią, tak i nasza osoba duchowa powinna być sednem naszego życia i utożsamiać się z cała naszą osobowością. Tak tworzymy naszą wieczność.

 

 

 

 

 

 Wizja wieczności  “ISTOTA”