Ważne przesłanie Teorii wiecznego istnienia

1. Uznawany przez większość ludzkości Bóg to Byt Pierwoistny. Jest Bytem wiecznym, doskonałym i absolutnym. Ma On w Sobie Serce będące Wiecznym Źródłem Pierwoistnej Siły Miłości, która czyni Go Stwórcą wszechświata, życia i ludzi.

2. Byt Pierwoistny zajmuje Sobą całą sferę poza czasem i przestrzenią, czyli wszystko poza czasoprzestrzenią wszechświata. To jest Jego i nasz wieczny „dom”, czyli wieczny świat duchowy.

3. Wieczność tkwi też w naszej osobie duchowej, którą otrzymujemy od Stwórcy w momencie narodzenia. Dlatego jest naszym Ojcem Niebieskim. Zatem my, tak jak i On, też jesteśmy wieczni.

4. Bóg – Byt Pierwoistny nie zna zła. Zło tego świata pojawiło się, gdy przez zmianę kierunku Siły Miłości dokonanej przez Szatana powstała zła siła władzy oraz zadziałała odziedziczona przez nas od niego upadła natura. Jeżeli nie zlikwidujemy tej sytuacji, to zło będzie trwało wiecznie.

 

 

 

 

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wieczności”