Rozdział 7

Schemat stwórczy w Teorii wiecznego istnienia

Założenie i tezy Teorii wiecznego istnienia utworzone przez system analityczny essenceizm można zobrazować następującym schematem:

Schemat działania Siły miłości przy powstaniu wszechświata

 

 

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wieczności”