Rozdział 32

Nadzieja na narodzenie się na nowo

System essenceizm przynosi wiedzę o tym, że Stwórca przygotował dla nas jedyny sposób na dojście do doskonałości. Ta droga do osiągnięcia doskonałości rozpoczyna się w momencie narodzenie się człowieka w rzeczywistości biologicznej na Ziemi. Na niej każdy z nas zdobywa wiedzę o dziele Stwórcy. Dzięki tej wiedzy powstaje pragnienie, aby być takim jak On, czyli dobrym, wiecznym i oczywiście doskonałym…

Widać z tego, że Byt Pierwoistny stworzył nas w ten sposób, że w osobę fizyczną tchnął życie w postaci wiecznej osoby duchowej. Dla ludzkości stworzył też wszechświat, w którego wprowadził życie biologiczne, aby było przekazywane z pokolenia na pokolenie. W tych warunkach narodził się na Ziemi każdy z nas, niestety obecnie bez wiedzy o danej nam wieczności.

Brak tej wiedzy od początku świata uniemożliwia nam zrozumienie najważniejszej wartości, którą dostajemy od Stwórcy, czyli miłości. Chodzi o miłość prawdziwą wypływającą z Serca Osobowości Bytu Pierwoistnego. Doświadczamy ją tylko częściowo, przeżywając miłość dziecięcą, małżeńską, rodzicielska, a także miłość przyjacielską łączącą wszystkich ludzi. Ta ostatnia, tak ważna dla świata, była niestety niedoceniana w całym przebiegu historii ludzkości. Przypominał o niej dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus jako warunek dla utworzenia przyszłego idealnego świata. Jego wysiłek nie został doceniony, a na pewno niewprowadzony w życie. Na razie ta miłość pozostaje niedoceniona jako siła mogąca zacząć narodzenie się ludzi na nowo, czyli to, co chciał zrobić Jezus. Teraz ja przypominam ogromne znaczenie miłości przyjacielskiej, gdyż to Syn Boży nadał jej wartość życia ludzkiego.

Prezentując moją metodę urodzenie się ludzkości na nowo, teoria wiecznego istnienia bazuje na analizach systemu essenceizm. Wprowadza wiedzę, że Stwórca przekazał nam czas przebywania na Ziemi jako formę drogi do doskonałości i wieczności, która bazuje na Jego Prawach. W ramach stworzenia odziedziczyliśmy od Niego siłę miłości. On też we wszystkich swoich stwórczych dokonaniach posługiwał się Pierwoistną Siłą Miłości. Dlatego my również powinniśmy tak postępować. To ma być nasz sposób na życie. To jest dla nas model działania na każdy dzień życia na Ziemi, na tyle skuteczny, aby doprowadzić nas do doskonałości wzorowanej na Stwórcy. Zatem miłość, zwłaszcza w formie miłości przyjacielskiej, powinna być codzienną formą więzi międzyludzkiej.

Reasumując, jeśli mamy narodzić się na nowo ze śmieci duchowej, w której wciąż tkwimy, lub inaczej, jeśli chcemy wszystko przywrócić do „normalności”, to trzeba w pierwszej kolejności użyć do tego miłości przyjacielskiej. Ta „recepta” po raz pierwszy stała się znana, gdyż taką wiedzę pozostawił po sobie Jezus.

Essenceizm i teoria wiecznego istnienia pojawiły się, gdyż całe życie szukałem prawdziwej przyjaźni wobec ludzi. Ze względu na to, że nie mogłem jej znaleźć, postanowiłem odtworzyć w nowoczesnej formie to, co chciałby w całości przekazać nam dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus.  On przecież oddał życie za „swoich przyjaciół”, czyli za całą ludzkość. Jego dzieło odkupienia jest dla nas „przyjacielską przysługą”, abyśmy mogli narodzić się na nowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wizja wieczności  “ISTOTA”