Porównanie Teorii Wielkiego Wybuchu (TWW)

z Teorią Wiecznego Istnienia (TWI)

dotyczące powstawania wszechświata, życia i ludzi.

Poniższe porównanie ma wykazać, że TWI ma takie samo prawo bytu, jak TWW. Obie teorie nie można na razie w pełni zweryfikować. TWW nakierowana jest na zrozumienie wszechświata, a TWI na zrozumienie wiecznego stanu poza czasem i przestrzenią.

Poglądy Teorii Wielkiego Wybuchu

(TWW)

 

Poglądy Teorii Wiecznego Istnienia

(TWI)

 

TWW wyjaśnia, że wszechświat powstał z punktu osobliwości, który jak gdyby z niczego zapoczątkował czasoprzestrzeń wszechświata.

 

 

TWI wyjaśnia, że wszechświat powstał w jednym momencie ze stanu poza czasem i przestrzenią do stanu czasoprzestrzeni wszechświata.

 

TTW twierdzi, że nie można określić ani przyczyny powstania wszechświata, a zwłaszcza jego źródła.

 

 

TWI wyjaśnia, że to zdarzenie wywołała Inteligentna Pierwsza Przyczyna zwana Bytem Pierwoistnym.

 

 

TTW wyjaśnia, że ten proces przebiegł błyskawicznie poprzez nagłe pojawienia się ogromnej ilości energii wraz z opisywanymi przez naukę prawami. TWW nie jest w stanie określić skąd się wzięła ta twórcza energia i towarzyszące jej prawa.

 

TWI wyjaśnia, że ten proces przebiegał na skutek połączenia się Praenergii i Praw tkwiących w Bycie Pierwoistnym. Zatem TWI twierdzi, że Byt Pierwoistny utworzył wszechświata z samego Siebie.

 

TTW wyjaśnia, że ten proces zapoczątkowała jednorodna pojedyncza super siła, która ukształtowała pole siłowe, a w nim poszczególne siły i oddziaływania, które ukształtowały cząstki elementarne i zależności między nimi.

 

TWI wyjaśnia, że ten proces zapoczątkowała Pierwoistna Siła Miłości, która nie tylko pełniła rolę super siły z jej wszelkimi funkcjami, ale również ukształtowała zależności międzyludzkie.

 

TWW twierdzi, że podstawowymi oddziaływaniami, które ukształtowały całą materię wszechświata, było oddziaływanie grawitacyjne, silne, słabe oraz elektromagnetyczne. Są to oddziaływania określające większość zjawisk we wszechświecie.

 

TWI twierdzi, że oddziaływania form miłości ukształtowały ludzkość. Odziaływanie silne można przyrównać do miłości rodzicielskiej, grawitacyjne do miłości małżeńskiej, słabe do miłości dziecięcej, a elektromagnetyczne do uczucia przyjaźni.

 

TWW twierdzi, że nie można określić ani przyczyny powstania wszechświata, ani celu jego istnienia.

 

 

TWI twierdzi, że za powstaniem wszechświata stoi koncepcja twórca Bytu Pierwoistnego

 

 

TWW twierdzi, że pojawienie się życia, przebieg wszystkich etapów ewolucji oraz pojawienie się inteligentnej istoty ludzkiej w środowisku przyrody jest splotem przypadkowych zdarzeń.

 

 

TWI twierdzi, że życie oraz osoby duchowe ludzi  wyłoniły się z Osobowości Stwórcy i że przebieg ewolucji stworzył środowisko dla ludzi dziedziczących tę Osobowość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wieczności”