Propozycja dotycząca tzw. spraw światopoglądowych

„Strach kształtujący ludzkie poglądy”

(propozycja systemu analitycznego essenceizm)

Jeśli zauważymy, że to nie ludzkość stworzyła wszechświat i przyznamy, że to nie my ustalaliśmy prawa tkwiące w otaczającej nas naturze, to łatwiej uświadomimy sobie konieczność istnienia Kogoś jeszcze innego poza nami, którego można nazwać „Koniecznością”, a bardziej popularnie Bogiem. Tę Konieczność ludzkość odkryła już tysiące lat temu. Właściwie każdy, kto chce się czuć obywatelem wszechświata, musi się z tym problemem zmierzyć. Naukowcy, którzy w swej większości nie wierzą w „religijnego boga”, traktują tzw. Pierwszą Przyczynę jako Konieczność wyjaśniającą najważniejsze zjawiska dotyczące powstania wszechświata, życia i nas, istot inteligentnych oceniających nasz świat. Właśnie oni. W odróżnieniu od ludzi wiary, nie czują strachu przed „religijnymi demonami”.

Ponieważ ukształtowało mnie środowisko naukowe, to jako analityk naukowy poczułem się w pewnym stopniu odpowiedzialny za zasugerowanie odpowiedzi na najważniejsze pytania egzystencjalne.

 

Zająłem się zatem głównymi źródłami strachu:

(jak wśród ludzi wywołuje się religijny strach?)

1. „Jeżeli nie będę wierzył w Boga, to On mnie pokarze w obecnym życiu.

2. „Jeśli nie podporządkuję się nakazom religijnym, to po śmieci trafię do piekła.

3. „Jeśli nie uwierzę, że istnieje jakiś bóg, to po życiu na Ziemi będzie czekał mnie definitywny koniec”.

Adnotacja. 1.

Mój system proponuje właściwe zrozumienie istnienia Boga jako Stwórcy wszechświata, nazwanego w moim systemie Bytem Pierwoistnym.  Tak rozumiany Bóg, nie zna zła. Właśnie z powodu Swej doskonałości i absolutności jest oddzielony od nas „barierą zła”, którą stworzyła sytuacja z początków powstania ludzkości. Byt Pierwoistny jest Twórcą miłości, która stanowi znane mu prawo. Nie zna więc mechanizmów zła, traktuje nas jak swoje dzieci i nie sądzi nas za nasze życie. Sądzimy się sami, gdyż po to mamy sądy, prokuratury i inne instytucje chroniące ludzi przed złem. Wiele religii w swej bezsilności „zwala” na Boga misję karania ludzi za ich zło. To wielki błąd.

Adnotacja 2.

Przepisy wielu religii od wieków kształtują władzę nad ludźmi. Zamiast posługiwać się miłością do ludzi, poprzez swoje nakazy wytwarzają strach przed Ojcem każdego człowieka. Wytwarzają też strach przed karami, a przede wszystkim strach przed wiecznym piekłem, w którym na wieki będziemy cierpieć na za nasze życie na Ziemi. To jest wielkie kłamstwo, którym karmieni są ludzie nieświadomi prawdziwej Osobowości Stwórcy. Według systemu analitycznego essenceizm i wywodzącą się z niego teorii wiecznego istnienia piekło mamy już tu na Ziemi. Po śmierci czeka nas powrót do „normalności”, czyli wiecznego istnienia u boku Ojca ludzkości.

Adnotacja 3.

Według teorii wiecznego istnienia lidzie są istotami wiecznymi. Ta wieczność tkwi w ludzkiej osobie duchowej, którą przy narodzeniu w formie tchnienia życia od Stwórcy otrzymuje każdy z nas. Rozwijamy ją przez całe nasze życie na Ziemi. Wiem, że mamy w codziennym życiu dość dużo różnych „musów”, a już na pewno każdy z nas musi umrzeć. Nie radzę jednak traktować tego „musu” jako przymusu, a wręcz odwrotnie, warto sprawić, aby było to świadome przejście koniecznego etapu w drodze do wieczności. Po porzuceniu na Ziemi ciała fizycznego nasza osoba duchowa rozpoczyna swoje właściwe wieczne życie. Życie fizyczne należy więc traktować jako okres rozwoju do dojrzałości osobistej. Mój system dowodzi, że w naszej osobie duchowej tkwi sens stworzenia wszechświata. Łączy się to z wnioskiem, że Byt Pierwoistny stworzył z Samego Sienie czasoprzestrzeń wszechświata.

 

Wszystkie te twierdzenia zawarłem w dziesięciu moich książkach o podtytułach:

Essenceizm 1 – Bóg nie jest z tego świata

Essenceizm 2 – My jesteśmy z tego świata

Essenceizm 3 – Zło jest z tego świata

Essenceizm 4 – Wizja nie z tego świata

Essenceizm 5 – Wieczność nie jest z tego świata

Essenceizm 6 – Nieprawdziwi bogowie z tego świata

Essenceizm 7 – Miłość z tego i nie z tego świata

Dotyk wieczności – Logiczna droga do zrozumienia wieczności w człowieku

Prawdziwy Bóg nie zna zła

Teoria wiecznego istnienia  oraz  Zarys teorii wiecznego istnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wieczności”