Część 3 - Bóg jako Byt Pierwoistny

 

Bóg jako Byt Pierwoistny

Utworzyłem teorię wiecznego istnienia, aby najpierw poddać analizie różne „wersje” Boga, a potem zbadać sposobami naukowymi możliwość istnienia absolutnego, doskonałego i wiecznego Stwórcy wszechrzeczy.

Moja teoria opiera się przede wszystkim na wynikach ostatnich badań naukowych dotyczących istnienia wszechświata, a zwłaszcza jego początków. Wprowadziłem je niezależnie od poglądów religijnych.

W końcu moja praca zaowocowała konkluzją o istnieniu Pierwszej Przyczyny wszechświata. Nazwałem Ją

Bytem Pierwoistnym.

 Dzięki wiedzy o Niej mogłem przystąpić do kolejnych etapów badań.

 

Część 3 -  Byt Pierwoistny – Jądro teorii wiecznego istnienia

Rozdział 19. Tworzenie naukowego wzorca Boga
Rozdział 20. Jądro teorii – Byt Pierwoistny
Rozdział 21. Wszechświat - zamysł Bytu Pierwoistnego
Rozdział 22. Byt Pierwoistny a stan wszechświata
Rozdział 23. Spór o powstanie wszechświata
Rozdział 24. Główny akt miłości Stwórcy
Rozdział 25. Prawdziwa miłość Boga do ludzi
Rozdział 26. Rola jednostki w dziejach świata
Rozdział 27. Siła Władzy kontra Siła Miłości

 

 

 

 

 

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wieczności”