Droga_Istota_strona_NET

To jest kompleksowa analiza pojęć religijnych

Ta strona prezentuje niezwykle ciekawe i nowe tematy dotyczące człowieka, a przede wszystkim odnalezienia wieczności tkwiącej w nim. Wiedza tutaj zamieszczona nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest rezultatem logicznej analizy ogólnej wiedzy o świecie, o Bogu i o podstawowych pojęciach religijnych. Tematy tu zebrane próbują w wielkim skrócie odpowiedzieć na aktualne pytania dotyczące naszej tożsamości, sensu życia człowieka i istnienia świata duchowego. Prowokują one kolejne pytania o istnienie Boga, istnienie zła i o obecny stan ludzkości. Niektórych będzie interesowało również pytanie o koniec świata. Podejmę zatem próbę odpowiedzenia na wszystkie te pytania.

Poniżej znajduje się spis wszystkich tematów na tej stronie!

(naciśniecie niebieskiego linku wyświetla treść każdego tematu)

 

ISTOTA – strona główna - ISTOTA

 

Wprowadzenie Wizja Wszechrzeczy 

 

Essenceizm - system analityczno-badawczy

więcej o tym systemie na stronie: www.essenceizm.pl po polsku) oraz

 www.essenceism.com  (po angielsku)

 

Tematy podstawowe – Bóg i człowiek:

 

0.  Bóg i człowiek  -  Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę - 1

 

     Gdzie jest Bóg?

 

1.  Kim jest człowiek - Człowiek - osobna kategoria bytu

 

2. Nie jesteśmy zwierzętami – Strona fizyczna i strona duchowa człowieka

 

3.  Wieczność w człowieku – Czego dotyczy nasza wieczność?

 

4.  Byt Pierwoistny - W poszukiwaniu Nieskończoności

 

5.  Bóg jako Centrum - Pozycja Boga wobec wszechrzeczy

 

6.  Osobowość Boga - Obraz Boga dla człowieka

 

7.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Źródło istnienia

 

8.  Bóg wobec nauki - Bóg a nauka

 

8.  Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Rodzic i Uczestnik ewolucji

 

9.  Bóg jako Źródło i Początek Wszechrzeczy - Dwoistość i dwubiegunowość

 

10. Człowiek – Istota wieczna - Definiowanie człowieka

 

11. Człowiek wobec wszechrzeczy - Miejsce człowieka wszechstworzenie

 

12. Człowiek a inne byty - Kim są inne istoty duchowe wobec człowieka 

 

13. Serce Boga - Próbuję zrozumieć Serce Boga

 

14. Początek ludzkości  - Wizja naukowa czy obraz z Ogrodu Eden?

 

15. Model dla zrozumienia Boga  - Poznać Boga za pomocą wyobraźni?

 

16. Futurystyczna wizja wszechświata  – Nowe spojrzenie na stworzony świat 

 

Tematy ważne – Dobro i zło:

 

0.  Wprowadzenie

 

1.  Początek zła - Istnienie zła i jego Centrum

 

2.  Centrum zła - Tożsamość Szatana

 

3.  Świat bez zła a obecny świat - Gdzie właściwie teraz żyjemy?

 

4. Koniec świata - Strach przed końcem świata i wiecznym piekłem

 

5.  Bóg a obecny świat - Próbuję zrozumieć świat z punktu widzenia Boga

 

6.  Prawdziwy Bóg nie zna zła - Prawdziwy Bóg nie zna zła

 

7.  Sens życia człowieka - Poszukiwanie celu i sensu życia człowieka

 

8.  Sens duchowej historii ludzkości - Próbuję ogarnąć sens dziejów ludzkości

 

9.  Za kulisami historii świata - Jak rozumieć polityczny przebieg historii świata

 

10. Jezus Chrystus - Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa

 

11. Jezus Chrystus – Samotny Odkupiciel - Samotność Jezusa

 

12. Tajemnice Ducha Św. i Jezusa Chrystusa - Kim są Jezus i Duch Święty

 

13.  Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Analiza zjawisk ostatecznych

 

14. Biblia dla współczesnychMoja postawa wobec Biblii

 

15. Zbawienie świata - Co musi zostać spełnione dla zbawienia świata?

 

16. Odpowiedzialność za zbawienie świata - Rola Boga, ludzi i aniołów.

 

17. Reinkarnacją a zbawienie - Kontrpropozycja wobec reinkarnacji i zbawienia

 

18. Zbawienie osobiste - Jak próbować uwolnić się z piekła?

 

19. Czarny scenariusz dla ludzkości - Oby się nigdy nie sprawdził

 

Tematy ważne – Duchowość i wiara:

 

0.  Wprowadzenie – Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę - 2

 

1.  Świat duchowy - Próbuję opisać zasady funkcjonowania świata duchowego

 

2.  Świat duchowy obecnie - Relacja między światem duchowym a fizycznym

 

3.  Świat duchowy – tło konfliktów - Próbuję zrozumieć konflikty duchowe

 

4.  Człowiek wobec śmierci - Co zrobić przed wejściem do świata duchowego

 

5. Główny problem moralny - Największy problem moralny ludzi wobec Boga

 

6. Wnioski z różnych religii - Wnioski z różnych poglądów religijnych

 

7.  CudaCzy cuda są potrzebne do podbudowania wiary?

 

8. Wnioski z poruszanych tematówPosumowanie głównych tematów

 

9.  Kompendium tematyczne

 

10. Kompendium alfabetyczne  

 

11. Krótkie wyjaśnienie treści strony

 

Tematy osobiste:

 

0.  Tematy osobiste - Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę - 3

 

1.  Osobiste koncepcje o Bogu - Przykładowe propozycje osobistej wizji Boga

 

2.  Pomoc Boża i modlitwa - Próbuję zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę

 

3.  Człowiek wobec wiary w Boga - Jak odnaleźć Boga w swoim życiu?

 

4.  Słowa do wierzących - Co warto wyjaśnić ludziom wierzącym w Boga?

 

5.  List do Ojca Niebieskiego - Jak wyrazić swoją miłość wobec Boga?

 

6.  Przeszkody w zrozumieniu Boga - Ludzie nie dostrzegają istnienia Boga?

 

7. Czas dyskusji - gdy każde słowo jest ważne -Jakie drogi prowadzą do Boga

 

8.  Otwarcie na wiedzę duchową - Co mi było potrzebne, aby opisać te tematy

 

9. Poszukiwania i pytania – Czego jeszcze poszukuję?

 

10. Miłość i przyjaźń - Krótko o miłości, przyjaźni i samotności

 

11. Moja droga do Boga Chwila wspomnień na drodze do poznania Boga

 

12. Marzenie o idealnym świecie - Miałem sen…

 

Artykuły z tej strony internetowej można otrzymać od autora w formie plików *pdf.

Dotyk wieczności - to tytuł książki, która jest skrótem tej strony internetowej.

Dystrybucją elektonicznej wersji tej książki zajmuje się Wydawnictwo Literackie Białe Pióro

W powyższym linku znajduje się spis treści tej książki i kontakt z jej autorem:

Bezpośredni adres emailowy autora:  janusz.m@istota.net,

lub kontakt telefoniczny:  kom. +48 696 027 040 - Janusz Mazur

Image_0

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Mój poziom wiedzy naukowej nie ma charakteru akademickiego. Jest to raczej poziom pilnego studenta nauk przyrodniczych, a szczególnie fizyki. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

 

Nie utożsamiam się z żadną istniejącą religią, kościołem czy wyznaniem. Moje poglądy religijne wynikają przede wszystkim z poszukiwań uniwersalnej prawdy w wierzeniach religijnych. W tym opracowaniu korzystałem często z mojego doświadczenia życiowego, z moich przemyśleń i ze  skupienia się nad problemami ludzi wokół mnie. Z tych wszystkich przeżyć duchowych wyciągałem logiczne wnioski  i robiłem z nich notatki przez wiele lat. Teraz prezentuję owoce mojej pracy.

W tym opracowaniu nie powołuję się na żadne autorytety, opinie lub dzieła światowych autorów. Przeczytałem dziesiątki prac naukowych, stron internetowych i książek religijnych. Nie cytuję ich poza jednym wyjątkiem. Jest nim Biblia. Również i w tym przypadku ograniczam liczbę cytowanych fragmentów do kilkudziesięciu.

Zapewniam jednak, że w żadnym miejscu mojego opracowania nie wykorzystałem bezpośrednio niczyich poglądów. Jestem wdzięczny różnym autorom opracowań, które przeczytałem, za podsunięcie mi różnych pomysłów i analizowanie ważnych dla mnie tematów. Wiele z tych myśli inspirowało mnie do ciągłego poszukiwania właściwych rozwiązań. Jednak zdecydowana większość zawartych w tym tekście poglądów pochodzi całkowicie ode mnie. Tym oświadczeniem pragnę podziękować wszystkim, którzy mieli jakikolwiek wpływ na ukształtowanie się moich poglądów.

Wszystkie cytaty biblijne zamieszczone w tej książce pochodzą z Biblii Tysiąclecia (wydanie dziesiąte).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA -”Dotyk wieczności”